Welcome to Watena System AB
 

- Tillverkning av anpassade etikettsystem
- Distribution av produkter inom Auto-ID