Välkommen till Watena System AB
 - Tillverkning av anpassade etikettsystem
- Distribution av produkter inom Auto-ID